نام بخش:مامايي
نام لاتین
:  

تلفن داخلی :216
تلفن مستقیم:4229341 الي 44

محل :   طبقه دوم 

 

 

مسئول بخش : خانم خدیجه کریمی
پزشکان بخش: خانم دكتر مسعودی،خانم دكتر موسوی ، خانم دکتر حبیبی

تعداد تخت :15
تعداد تخت بستری : 4
تعداد تخت زایمان : 2
تعدادتخت جی وای ان :2 
تعداد تخت بعداززایمان :5
تعداد تخت ایزله : 1
تعداد تخت معاینه 1

 

 

خدماتی كه در این بخش ارائه می‌شود :

- انجام زایمان طبیعی واپی زیاتومی
- کنترل وارجاع سزارین ها به اتاق عمل وتحویل نوزاد وانجام خدمات نرسری
-کنترل بیماران زایمان زودرس
- کنترل بیماران فشارخون بالاومسمومیت حاملگی
-کنترل عفونت های ادراری
-کنترل بیماران مراجعه کننده به اتاق پذیرش ودادن شرح حال به پزشک آنکال بخش
-کنترل خونریزی بعد اززایمان درزائو دربخش مامایی
- انجام واکسیناسیون بعد ازتولد
-کنترل بیماران دیابتیک بادستگاه گلوکومتر
- انجام nst (تست بدون انقباض)
- انجام oct ( تست انقباض )


 

- توصیه‌های بخش مامايي به مراجعین محترم :

 

 

-آموزش بیماران درزمان مراجعه به پذیرش درخصوص اهمیت زایمان طبیعی نسبت به سزارین 
- آموزش بیماران درزمان بستری درخصوص نحوه زایمان وچگونگی انجام روش لاماز ( تنفس ) 
- آموزش بیماران درخصوص مراقبت اپی - غربالگری ( کم کاری تیروئید -فاویسم -pku )
- آموزش شیرمادر دربخشهای عهده دارمراقبت مادرونوزاد
-ویزیت نوزادان توسط متخصص نوزادان وآموزش مادران درخصوص خطرات نوزادی
-آموزش زنان بارداربستری درخصوص زایمان زودرس -دیابت و000
- کلیه آموزشها باتوزیع پمفلت وکتابچه آموزشی انجام می گیرد .
پایش شش ماهه شیرمادردرکلیه بخشها توسط مسئول مامایی وآنالیز آن به کلیه بخشهای عهده دارمراقبت مادر ونوزاد

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-25 0:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ