نام مرکز

فرآیند اصلیبیمارستان حضرت ولیعصر ( عج ) اقلید
ارائه خدمات کلینیک و پاراکلینیک

بیمارستان حضرت ولیعصر ( عج ) اقلیدانجام آزمایشاتبیمارستان حضرت ولیعصر ( عج ) اقلید
آموزش به بیمار

 
 بیمارستان حضرت ولیعصر ( عج ) اقلیدتریاژ بیمار

 

 


بیمارستان حضرت ولیعصر ( عج ) اقلید 


بیمارستان حضرت ولیعصر ( عج ) اقلید
 تغییر و تحول بین شیفتیبیمارستان حضرت ولیعصر ( عج ) اقلید

 دادن دارو به بیماربیمارستان حضرت ولیعصر ( عج ) اقلید
درخواست و تزریق فراورده های خونی

 

بیمارستان حضرت ولیعصر ( عج ) اقلید

 رسیدگی به شکایات


 

بیمارستان حضرت ولیعصر ( عج ) اقلید
ترخیص بیمار


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-18 23:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ