بخش

فرآیند ارتقاء یافته


 
بخش NICU


فرآیند استفاده پرسنل از وسایل حفاظت فردی در بخشNICUطبق چک لیست وسایل حفاظت  فردی
 
بخش اتاق عمل
 


فرایند وارد کردن و ثبت وسایل مصرفی و کد عمل اتاق عمل و بیهوشی تحویل به واحد درآمدبخش اطفال
 فرآیند تغییر و تحول بین شیفتی بیمار در بخش اطفال

 


بخش دیالیز


 فرآیند آموزش به بیمار و ترویج فرهنگ خود
مراقبتی بیماران در بخش دیالیز
 

 

بخش سی سی یو


 

بخش مامائی
 فرآیند صدور گواهی ولادت بخش ICU

 فرآیند آموزش به بیمار در بیمارستان
حضرت ولی عصر(عج) اقلید 
بخش جراحی
 فرآیند تغییر و تحول بیمار

 

  بخش اورژانس

  فرایند انتقال بیمار از بخش اورژانس بیمارستان ولیعصر(عج) اقلید


 
بخش داخلی
 فرآیند تغییر و تحول بیمار با روش ISBAR

 

واحد دبیرخانه
فرآیند شماره کردن نامه در واحددبیرخانه
بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) اقلیدواحد مدارک پزشکی و مالی
 فرایندزنجیره تامین ارجاع خدمات آندوسکوپی بین بیمارستانی

 

آزمایشگاه

 


 فرآیند ارتقا یافته ی کاهش زمان جوابدهی آزمایشات هورمونی در ازمایشگاه بیمارستان حضرت ولی عصر اقلید


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-18 23:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ