مسئول آزمايشگاه   :آقاي عليرضا فتح الهي 

 این آزمایشگاه شامل بخش های :  ، سیتولوژی ، هماتولوژی ، ، بیوشیمی ، میکروب شناسی ، انگل شناسی آنالیزادرار ، سرولوژی ، قارچ شناسی ، هورمون ، گازهای خون ،بانک خون ،  ، پذیرش و...

 

 

 

بخش هماتولوژی :

 

 

 * اهداف :

 

 

              -   شمارش گلبول های قرمز ، سفید و پلاکت

 

-        شمارش تفکیکی گلبول های سفید

-        تعیین ایندکس های گلبول های قرمز

-        اندازه گیری سرعت رسوب گلبول های قرمز

-        انجام آزمایشات انعقادی

-        اندازه گیری میزان آهن سرم  و ذخایر آن در بدن

-        اندازه گیری میزان ویتامین B12 و فولات

-        تعیین کمبود آنزیم  G6PD

-        تعیین هموگلوبین های مختلف جهت تشخیص بیماران و ناقلین تالاسمی ، گلبول داسی و  . . .

 

 

*دستگاههای مورد استفاده :

 

 

 

-Hematology analyzer SYSMEX KX21N

 

- Hematology analyzer Mindry BC 3000 plus

- D-10 Hemoglobin ( High Performance Liquid Chromatography)

- Coagulometer

-Automotic ESR

-Microscope

-Cell Mixer

-Cell counter

در این بخش از پیشرفته ترین دستگاههایی استفاده شده است که از روش مرجع بین المللی برای تعیین پارامترهای خونی استفاده می کنند

دستگاه D_10 برای تعیین میزان انواع هموگلبین که در استان کم نظیر می باشد، می تواند در تشخیص ناقلین تالاسمی هموگلوبینوپاتیهای دیگر در آزمایشات ازدواجی در سطح منطقه استفاده گردد.

 

 

بخش بیوشیمی:

* اهداف: اندازه گیری آنزیم ها ، الکترولیت ها و مواد داخل سرم جهت بررسی عملکرد ارگان های مختلف بدن نظیر پانکراس ، کلیه ، کبد و  . .

 

 

* دستگاههای مورد استفاده :

 

 

 

-Autoanulyzer Technicone RA-1000

 

-Bilirubinometer

- Spectrophotometer  Apple

-Bili check

-Centrifuge

-Ph meter crison

-Ion selective Electrolyte converges

-Conductimeter Crison

-Digital tachometer

 

 

بخش سرولوژی :

*  اهداف :

- تعیین و اندازه گیری پروتئین ها ، ایمونوگلوبولین های خون ، کمپلمان ها، آنتی ژن ها و آنتی بادیهای اختصاصی علیه بیماری های ایدز ،

 

 

* دستگاههای مورد استفاده :

 

 

 

-Elecsys 2010 (Electrochemiluminescence)

 

-Minineph (Nephlometery)

-Centrifuge

-Spectrophotometer

 

 

 

 

 

* اهداف:

 

 

 

- اندازه گیری سریع آنزیم های قلبی جهت تشخیص سریع سکته قلبی

- اندازه گیری مارکرهای استخوانی جهت تشخیص اختلالات استخوانی

-  اندازه و تیتر سریع هورمون جفتی و تریپل مارکرها جهت جلوگيري از تولدنوزاد با ناهنجاريهاي كروموزومي

 

 

* دستگاه های مورد استفاده :

 

 

 

-Elecsys 2010 ( Eleclro chemiluminesconce Immunoassay)

 

 

-ELISA ( Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay)

-RAMP

 

 

 

 

 

بخش آنالیز ادرار

* اهداف :

- تعیین و اندازه گیری پارامترهای مختلف ادرار

 

 

 

* دستگاه های مورد استفاده:

 

 -Refractometer

-Microscope

 

 

 

بخش میکروبشناسی :

 

 

* اهداف : کشت نمونه های مختلف نظیر ادرار ، خون و  . . . جهت تشخیص وجود عفونت وتعیین نوع ارگانسیم پاتوژن

 

 

* دستگاه های مورد استفاده :

 

-Incubator

-Autoclave

-Hot plate

-Microscope

 

بخش انگل شناسی و قارچ شناسی :

* اهداف :

- بررسی نمونه های مدفوع جهت تشخیص وجود ارگانیسم و تعیین نوع آن

- نمونه برداری از ضایعات پوستی مشکوک به قارچ ، کشت و تشخیص آن

 

 

* دستگاه مورد استفاده :

 

 

 

-Microscope

 

 

* اهداف :

 

- تعیین گروه خونی وRh

- تامین خون و فرآورده های خونی مورد نیاز برای بیماران

- کراس مچ

- کومبس مستقیم و غیر مستقیم

 

 

* دستگاه های مورد استفاده:

 

 

- Blood bank Refrigerator

- Blood bank Freezer

- Incubator

 

 

* اهداف: اندازه گيري سريع گازهاي خون

 

 

 

* دستگاه مورد استفاده:

 

 

- Blood gas analyzer OPTI CCA

 

 

اين دستگاه قادر به اندازه گيري Ph, pO2, pCO2, tHb, SO2,,   Glu, بطورهمزمان ميباشد.  

 

 

 

 

 

برنامه های آینده آزمایشگاه :

-       

 

 

 

 

بخش بانک خون :

 

بخش گازهاي خون :

 

 

: بخش هورمون

هپاتیت A, B, C  سایتومگالوویروس ، سرخچه ، توکسوپلاسموز ، سیفلیس ، استرپتوکک و اندازه گیری کمی فاکتورهای روماتوئید و CPR

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-26 8:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ