بخش راديو لوژي 

تعداد پرسنل : 8 نفر 

 

مسئول بخش : داوود مومنی

نام مسئول فنی بخش : دکتر محمد رضا فرنودی

خدماتی که در اين بخش به بيماران ارائه مي گردد .

1-     عکسبرداري از سينه – شکم –سر و صورت –ستون فقرات –اندامهاي فوقاني و تحتاني بدن

 

2-     انجام راديو گرافي ساده و راديوگرافي با کنتراست ماده حاجب از دستگاه اداري (IVP)  ( دوشنبه زیرنظر پزشک رادیولوزیست )

 

آمادگی جهت عکسبرداری ازستون فقرات کمری - کمری پشتی - خاجی ودنبالچه ای شامل آمادگی روده ای می باشد که بامراجعه به بخش دستورالعمل لازم به بیماران ارائه می گردد .آمادگی جهت عکسبرداری از دستگاه ادراری با کنتراست همان آمادگی روده ای بوده وعلاوه برآن دربیمارانی که دچار کم کاری ویانارسایی کلیه می باشندآزمایش BUN,کراتینین الزامی است . دستگاه رادیولوژی پرتابل جهت عکسبرداری ازبیمارانی بکار می رودکه قادربه مراجعه به بخش رادیولوزی باتوجه به وضعیت فیزیکی نمی باشند مثلا بیمارانی که دراتاق عمل بیهوش وتحت عمل جراحی می باشند . 

 

نسخ رادیولوزی بیمه خدمات درمانی باید دارای chief compleint(شکایت اصلی بیمار از بیماری )باشد . 

 

رادیوگرافی :

 

رادیوگرافی روشی بدون درد برای تشخیص بیماری می باشد.در رادیوگرافی قسمتی یا بخشی از بدن در معرض پرتوای ایکس قرار  می گیرد ، رادیوگرافی از سایر حیطه های رادیولوژی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

رادیوگرافی برای تصویربرداری از استخوانها ، شکستگی ، ضربدیدگی و در رفتگی مفاصل ، تصویربرداری از دستگاه گوارش و تصویربرداری از سایر قسمت های بدن کاربرد دارد ، بیشترین کاربرد رادیوگرافی در تصویربرداری از استخوان ها می باشد.

رادیوگرافی شامل رادیوگرافی ساده و فلوروسکوپی می باشد در هر دو این روش از پرتوهای ایکس استفاده می شود.

پرتوهای ایکس پس از عبور از بدن به سیستم ثبت کننده تصویر می رسد ، سیستم

ثبت تصاویر شامل فیلم رادیوگرافی یا صفحات مخصوص می باشد.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-26 8:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ