بخش راديو لوژي 

تعداد پرسنل : 8 نفر 

مسئول بخش : داوود مومنی

نام مسئول فنی بخش : دکتر شادی محمودی فر

خدماتی که در اين بخش به بيماران ارائه مي گردد .

1-     عکسبرداري از سينه – شکم –سر و صورت –ستون فقرات –اندامهاي فوقاني و تحتاني بدن

2-     انجام راديو گرافي ساده و راديوگرافي با کنتراست ماده حاجب از دستگاه اداري (IVP)  ( دوشنبه زیرنظر پزشک رادیولوزیست )

آمادگی جهت عکسبرداری ازستون فقرات کمری - کمری پشتی - خاجی ودنبالچه ای شامل آمادگی روده ای می باشد که بامراجعه به بخش دستورالعمل لازم به بیماران ارائه می گردد .

آمادگی جهت عکسبرداری از دستگاه ادراری با کنتراست همان آمادگی روده ای بوده وعلاوه برآن دربیمارانی که دچار کم کاری ویانارسایی کلیه می باشندآزمایش BUN,کراتینین الزامی است .

 

دستگاه رادیولوزی پرتابل جهت عکسبرداری ازبیمارانی بکار می رودکه قادربه مراجعه به بخش رادیولوزی باتوجه به وضعیت فیزیکی نمی باشند مثلا بیمارانی که دراتاق عمل بیهوش وتحت عمل جراحی می باشند .

نسخ رادیولوزی بیمه خدمات درمانی باید دارای chief compleint(شکایت اصلی بیمار از بیماری )باشد .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-10-30 9:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ