سونوگرافی :   

 

تصویربرداری با استفاده از امواج با فرکانس بالای صوتی را سونوگرافی یا تصویربرداری ماوراء صوت گویند در اولتراسونوگرافی امواج صوتی با فرکانس بسیار بالا به اندام مورد نظر تابش شده و اکو یا بازگشت امواج دریافت می شود.

امواج بازگشتی اطلاعات مربوط به عضو را به دستگاه سونوگرافی داده و در دستگاه این امواج تجزیه و تحلیل و پردازش شده و اطلاعات به صورت تصویر از عضو قابل مشاهده است .

ارسال و دریافت امواج صوتی توسط ترانس دیوسر یا پروب صورت می گیرد.

قبل از انجام اولتراسوند غالباً نیاز به آمادگی خاصی نمی باشد تنها برای سونوگرافی از لگن و مثانه می بایست چند لیوان آب دوساعت قبل از آزمایش نوشیده شود در سونوگرافی با وسیله ای به نام پروب یا ترانس دیوسر اطلاعات مربوط به اندامها جمع آوری می شود برای این منظور ژل مخصوص بر روی اندام مورد نظر مالیده شده و پروب روی اندام کشیده می شود.

 

 

تاکنون هیچ گونه عوارضی در نتیجه سونوگرافی مشاهده نشده است.

برای سونوگرافی ازکبدوکیسه صفرابیمار معمولا باید بمدت 6ساعت قبل سونوگرافی ناشتا باشد .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-2-26 8:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ