لیست پزشکان عمومی اورژانس بستری و سرپایی بیمارستان اقلید

 
 ردیف
نام ونام خانوادگی
تخصص
محل کار
تلفن
1

دکتر محمد رضا ثابت پور

پزشک عمومی
بیمارستان اقلید - اتفاقات
44-44529341
2

دکتر رسول میرطالبی

پزشک عمومی
بیمارستان اقلید - اتفاقات
44-44529341
3

دکتر حسین نیکوبخت

پزشک عمومی
بیمارستان اقلید - اتفاقات
44-44529341
4

خانم دکتر جعفری

پزشک عمومی
بیمارستان اقلید - اتفاقات
44-44529341
5

خانم دکتر موحدیان

پزشک عمومی
بیمارستان اقلید - اتفاقات
44-44529341
6

خانم دکتر پور محمودیان

پزشک عمومی
بیمارستان اقلید - اتفاقات
44-44529341
7

خانم دکتر راسخی

پزشک عمومی
بیمارستان اقلید - اتفاقات
44-44529341
3

دکتر ساسان سعادت


پزشک عمومی
بیمارستان اقلید - اتفاقات
44-44529341
 


 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-25 0:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ